Σκατζόχειρος τρυπιτικό πιπερακίων για να τοποθετηθούν στην άλμη.