Κεντρικό ανεβατόρι τροφοδοσίας

Περιγραφή

Ανεβατόρι τροφοδοσίας παραγωγής.