Διαλογές φύλλων – κλαδιών

Περιγραφή

Διαλογές φύλλων. Καθαρισμός των φύλλων – κλαδιών – πετρών από την κυρίως παραγωγή.