Μεταφορικές ταινίες

Το μηχανουργείο Στοΐδη κατασκευάζει μεταφορικές ταινίες όλων των τύπων και διαστάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και της παραγωγής.